การฝาก

สามารถฝากเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมงและได้หลายช่องทาง เช่น โอนผ่านตู้ ATM , counter ธนาคาร , E- Banking และควรเก็บหลักฐานการฝากเอาไว้ก่อนเพราะต้องแจ้งยอดเงินและเวลาที่ได้ทำการฝากเงินกับทีมงานเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบ

หมายเหตุ

1. ควรเก็บหลักฐานการฝากเอาไว้ก่อนทุกครั้งเพื่อใช้ยืนยันกับทีมงานหากเกิดปัญหา

2. เมื่อฝากเงินเรียบร้อยแล้วให้ติดต่อกับทีมงานโดยแจ้งจำนวนเงินและเวลาในการฝากเมื่อทางทีมงานได้ตรวจสอบแล้วจะรีบอัพเครดิตให้ท่านภายใน 10 นาที หากเกินเวลาจากนี้ให้ติดต่อสอบถามทันที

3. หากทีมงานไม่พบยอดเงินที่ท่านฝากเข้ามาแล้วไม่มีหลักฐานยืนยัน ทางเราจะยังไม่อัพเครดิตให้ท่านจนกว่าจะตรวจสอบพบหรือจนกว่าจะมีหลักฐานยืนยัน

4. จากนั้นหากทำได้ทำการโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งจำนวนเงินและเวลาโอนเงินเข้ามากับทางทีมงานตามใบบันทึกรายการ จากนั้นทางเราจะดำเนินการตรวจสอบว่าเรียบร้อยรึไม่ จากนั้นจะทำการอัพยอดยอดของท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาไม่เกิน 15 นาที หากเกิดปัญหาหรือเกินเวลากรุณาติดต่อทางทีมงานทันที

s

การถอนเงิน

สามารถแจ้งทีมงานให้ถอนเงินเครดิตแล้วโอนมาที่บัญชีของท่านได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ

1. ต้องแจ้ง User name และจำนวนเงินที่ต้องการถอนกับทีมงาน

2. การโอนเงินสู่บัญชีของท่านจะเสร็จสิ้นภายใน 15 นาที หากเกินกว่านี้ให้รีบแจ้งทีมงานเพื่อทำการตรวจสอบ

3. ทุกครั้งในการถอนเงินท่านจะต้องยืนยันรหัส Username และจำนวนเงินของท่านว่าตรงกันหรือเปล่าเพื่อความปลอดภัย

4. เมื่อท่านต้องการที่จะเปลี่ยนบัญชีของท่าน กรุณาติดต่อ Call Center เข้ามาแล้วทางเราจะยกเลิกบัญชีที่ท่านไม่ได้ใช้แล้วเพื่อความปลอดภัย

5. หากท่านแจ้งความประสงค์ที่จะถอนเงิน ท่านสามารถรอรับเงินได้ในเวลาไม่เกิน 15 นาที หากเกินเวลาที่ได้กำหนดหรือยอดเงินไม่เข้าติดต่อที่พนักงานทันที

s

ธนาคารที่ให้บริการ ฝาก – ถอน

 

bank01 bank02 bank03 bank04 bank05 bank06